Idealnie dobrany
odbiorca końcowy

Odbiorcy i czytelnicy LIDERA BUDOWY to osoby z branży.
Każdego dnia, do wykonywania swojej pracy potrzebują
produktów, które rekomendujemy w piśmie.

1000 topowych
firm z branży

Skupiamy się na dystrybucji pisma do miejsc, w których.
jest największe zapotrzebowanie na produkty budowlane.
Stąd wybór top 1000 firm.

Perfekcyjna
dystrybucja

Szczególny nacisk kładziemy na moment dostarczenia magazynu.
Staramy się docierać z pismem w momencie występowania
największej potrzeby zakupowej w firmach.

Misja pisma Lider Budowy

Dostarczanie na rynek budowlany spójnych, pewnych oraz godnych polecania informacji o produktach i usługach potrzebnych do
funkcjonowania firm z branży budowlanej.